12345
12345

Organski proizvodi

 
Kao što znamo, organska proizvodnja je sistem održive poljoprivrede koji se bazira na visokom poštovanju ek proloških principa putem racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotrebe obnovljivih izvora energije, očuvanja prirodne raznolikosti i zaštite životne sredine.
 
 
Metode organske proizvodnje podrazumevaju primenu prirodnih postupaka i supstanci, a ograničavaju ili potpuno eliminišu upotrebu sintetizovanih sredstava.
 
Isto tako pakovanje organskih  proizvoda zahteva posebnu pažnju pri manipulaciji, obradi i pakovanju artikala.
 
Kako je proces sertifikovanja organskih proizvoda vezan za svaki proizvod ponaosob i postupanje sa istim,
osposobljeni smo da odgovorimo na svaki zahtev za efikasno i odgovorno  pakovanje artikala iz domena organske proizvodnje.